*Általános Szerződési Feltételek

A Felek jogviszonyára irányadó  legfontosabb jogszabályok a következők:

  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elker. tv.)
  • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (Korm. rendelet)
  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fogyvéd. tv.)
  • 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Vállalkozás neve és székhelye:
Juhász Miklós E.V.
HU-6060, Tiszakécske,
Ady Endre u. 62

Telefon: 06-20-493-0240
E-mail: rendeles@kfem.hu
Nyilvántartási szám: 834712
Adószám: 61173909-2-23
Bankszámlaszám: 11732208-20037075

A Webáruház használata:

A K-Fém webáruház, katalógusrendszer segítségével jeleníti meg a vásárolható termékeket. A katalógusrendszer logikusan, több szintre bontva segíti a tájékozódást.
A katalógusban megtekinthetők felsorolásszerű terméklisták, az ebben szereplő termékek nevére, vagy képére kattintva pedig a konkrét termék részletes adatlapja (termékloldal) annak lényeges tulajdonságaival. A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár az információs oldalon az áru mellett van feltüntetve, amely magában foglalja az általános forgalmi adót(ÁFA).

Fizetés, szállítás:

Vevő a következő fizetési módok közül választhat:

  • Utánvét – Fizetés a DPD futárnál készpénzben vagy bankkártyával.
  • Simplepay – online bankkártyás fizetés
  • Előreutalással a megadott számlaszámra – Ez esetben kérem tüntesse fel a rendelés számát a megjegyzésben és pontosan a díjbekérőn szereplő összeget utalja.
  • Személyes átvétel esetén a tiszakécskei telephelyen, fizetés készpénzzel vagy bankkártyával.
  • Tiszakécske 30 km-es körzetében egyéni egyeztetés után saját tehergépkocsinkkal gyorsabb kiszállítás érdekében. Ilyen irányú igényét kérem írja bele a megjegyzésbe vagy közvetlenül a rendelés leadása után vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon.

A vételár teljes kiegyenlítéséig az áru Eladó tulajdonában marad. Amennyiben Vevő a fizetési határidőig nem egyenlíti ki a vételárat, úgy Eladó jogosult elállni a szerződéstől.

Adattovábbítási nyilatkozat – SimplePay

Tudomásul veszem, hogy a K-Fém (Juhász Miklós E.V., 6060, Tiszakécske, Ady Endre u. 62.) adatkezelő által a https://kfem.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Szállítási díj:

Csomagküldő szolgálattal történő szállítás esetén a házhozszállítás díja alapesetben 3.000 Ft az ország egész területére, amennyiben a vásárlás végösszege nem érte el az ingyenes szállítás értékhatárát.

A belföldi ingyenes szállítás értékhatára: 40.000 Ft.

Ez az összeg az egy csomagban, azaz a 40 kg alatti csomagokra vonatkozik. A nagyobb tömegű, csak több csomagban elküldhető rendelések esetén minden esetben telefonos egyeztetés szükséges az esetleges többletköltségek letisztázása érdekében.

Elállás Joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) részletesen szabályozza e fogyasztói jog  gyakorlásának szabályait.

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a Termék(ek), mint áru kézhezvételétől számított
14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a vásárlástól. A fogyasztónak minősülő
Felhasználó az elállási jogát az árunak; több áru adásvételekor, ha az egyes áruk
szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak; több tételből
vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak; ha az árut
meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a
fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi
átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja azzal, hogy az elállási jogát
a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolhatja.

Hasonlóképpen, ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó megrendelése szolgáltatás
nyújtására irányul, a Felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
megkötésének napjától, illetve, ha a Szolgáltató, illetve Partnere a szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés teljesítését ezt megelőzően megkezdi, úgy a teljesítés megkezdését
követő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztónak minősülő Felhasználó tett ajánlatot, a
Felhasználót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami
a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.  A fogyasztónak minősülő Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát,
ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Amennyiben a 14 napon belüli időszakban a Termék használatban volt, úgy az
amortizáció arányával megegyező összeg visszautalása kerül felajánlásra

Ügyfél az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az Ügyfelet az elállási jog az áru kiszállítását megelőző időszakban is megilleti.

Elállás esetén kérjük az Elállási nyilatkozatot kitöltve küldje nekünk vissza a rendeles@kfem.hu e-mail címre!

LETÖLTÉS: Elállási nyilatkozat

Adatkezelés

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, jótállási szerződéshez. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával a Vevő teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. A Vevő által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai és nemzeti törvénynek megfelelően. Eladó nem adja át harmadik fél részére a személyes adatokat, kivételt képez, amikor a harmadik fél Eladó szerződéses alvállalkozója, (pl. futárszolgálat) és a Vevővel kötött vásárlási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.

Jótállás, Szavatosság, Garancia

A jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. A jótállási jogokat a termék tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685.§ d) pont). A jótállási idő a termék fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.

A jótállási igény a jótállási jegy, vagy a Juhász Miklós E.V. által kiállított számla másolatának bemutatásával érvényesíthető. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben jótállási jegyként is szolgál. Garanciális kifogás esetén a termék az Eladóhoz történő visszajuttatásának költsége a Vevőt terheli.

Garanciális kifogás esetén a terméket a következő címre kell személyesen beszállítani, vagy posta-, illetve futárszolgálattal elküldeni:

POSTAI CÍMÜNK:

Kerítésépítők Boltja
6060, Tiszakécske,
Oláhházi dűlő 5/c

A Garancia kizárólag gyártási hibából eredő problémákra érvényes.
A sérülésből, szakszerűtlen telepítésből eredő meghibásodásokért a gyártó ill. a webáruház a felelősséget nem vállalja. Vegyszer használatából származó sérülések miatt kialakult hibákért a gyártó ill. webáruház a felelősséget nem vállalja.

Jótállási igény nem érvényesíthető:

a.) Nem rendeltetésszerű használat
b.) Szakszerűtlen ápolás, tisztítás hiánya
c.) Szakszerűtlen tisztítás
d.) Felfedezett hiba (rejtett anyag, vagy gyártási) nem azonnali jelzése
e.) Sérülés, vagy erőszakos külső behatás, rongálás
f.) Házilagos javítás

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Vásárló az alábbi linken keresztül tudja megkeresni a panasszal érintett területileg illetékes hivatalt.

Területi hatóságok listája:  http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló panaszát elutasítja, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Szolgáltató és a Vásárló között.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Cím: Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett
Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület, 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4

Levelezés: 6001 Kecskemét, Pf.228

Telefon: (+36) 76 501 525, (+36) 76 501 532

Fax: (+36) 76 501 538

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Szolgáltatót a békéltető testi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

Bírósági eljárás kezdeményezése.

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.